16 دی 1400
مشک گربه زباد

مشک گربه زباد

گربه زباد جانوری است پستاندار و گوشتخوار و در کشورهایی مثل هند و آفریقا یافت می‌شود. این جانور با وجود ظاهر گربه مانندی که دارد، در واقع هیچ شباهتی به گربه سانان ندارد و بیشتر شبیه گوشتخوارانی مانند راسو و میمون پوزه دار است. […]