24 آذر 1400
عطر بیک

بیک

شرکت بیک، شرکتی که در سال 1945 توسط مارس بیک در شهر کلیشی فرانسه تاسیس شد. این شرکت برای محصولاتی که دارد شهرت بسیاری در جهان پیدا کرده است مانند فندک، خودکار، ریش تراش، عطر و… . عطرهای بیک همواره در جهان جزء بهترین […]